2020-09-19 17:07:03

OBAVIJEST o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja kandidata

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj gimnaziji Varaždin,  Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto nastavnik/ca matematike, objavljuje 

OBAVIJEST

o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata

prijavljenih na natječaj objavljen 10. rujna 2020. godine za radno mjesto nastavnik/ca matematike – 1 izvršitelj (m/ž), VSS, prof. matematike/magistar edukacije matematike, na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme.

I.

Vrednovanje kandidata povjerenstvo utvrđuje putem testiranja – pisane provjere i razgovora (intervuja) s kandidatom, a vrednuje se bodovima.

Povjerenstvo na pisanoj provjeri i razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Ukupna ocjena je zbroj aritmetičke sredine ocjena svakog člana Povjerenstva.

II.

Pravni izvori za pripremu kandidata

Rbr.

Naziv pravnog akta

Objava

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

»Narodne novine«, broj: 87/0886/0992/10105/10 – ispravak, 90/1116/1286/1294/13152/147/17 i 68/18

 

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

»Narodne novine«, broj: 112/10 i Izmjene 82/19

 

Odluke o međupredmetnim temama

NN 10/2019 (Građanski odgoj i obrazovanje), NN 7/2019 (Poduzetništvo, Održivi razvoj, Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Zdravlje)

 

Chris Kyriacou – „Temeljna nastavna umijeća“

 

 

Hilbert Meyer – „Što je dobra nastava“

 

 

Vladimir Poljak – „Didaktika“

 

 

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

 

Metodika nastave matematike

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/metodika/materijali.php

 

Provedeni ispiti državne mature iz matematike

https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/provedeni-ispiti/

 

Dakić, Elezović, Matematika 1, 1. i 2. dio, udžbenik za prvi razred gimnazija i strukovnih škola

 

 

Dakić, Elezović, Matematika 2, 1. i 2. dio, udžbenik za drugi razred gimnazija i strukovnih škola

 

 

Dakić, Elezović, Matematika 3, 1. i 2. dio, udžbenik za treći razred gimnazija i strukovnih škola

 

 

Dakić, Elezović, Matematika 4, 1. i 2. dio, udžbenik za četvrti razred gimnazija i strukovnih škola

 

 

Aleksandra Pletikosić, Jurica Barišin, Ljerka Jukić Matić, Robert Gortan, Vesna Vujasin Ilić, Željka Dijanić - MATEMATIKA 1 - 1. i 2. dio - udžbenik matematike sa zadatcima za rješavanje u 1. razredu srednje škole

 

 

Ivan Matić, Jurica Barišin, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marija Mišurac, Robert Gortan, Vesna Vujasin Ilić, Željka Dijanić - MATEMATIKA 2  - 1. i 2. dio - udžbenik matematike sa zadatcima za rješavanje u drugom razredu srednje škole

 

 

Aleksandra Pletikosić, Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marina Njerš, Robert Gortan, Tamara Srnec, Željka Dijanić - MATEMATIKA 3 - 1. i 2. dio - udžbenik matematike sa zadatcima za rješavanje u trećem razredu srednje škole

 

 

Aneta Copić, Sanja Antoliš, Toni Milun, Franka Miriam Bruckler - Matematika 4 – 1. i 2. dio

 

III.

Vrednovanje kandidata putem testiranja - pisane provjere održat će se dana 25. rujna 2020. godine u  Drugoj gimnaziji Varaždin, Hallerova aleja 6a, Varaždin u 8.00 sati i putem razgovora (intervjua) s kandidatom u uredu ravnateljice 28. rujna 2020. s početkom u 8.00 sati.

Popis kandidata koji će biti pozvani na razgovor i točno vrijeme objavit će se naknadno.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata:

Zdravka Grđan, prof. – ravnateljica Ivana Popović, prof. – pedagoginja Vlatka Drvarić, prof. – nastavnica matematike Višnja Horvat, dipl. ing. – nastavnica matematike Ivana Boršćak Vuco, dipl. ing. – nastavnica matematike

Druga gimnazija Varaždin