2020-10-08 15:20:30

OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA

KLASA: 602-03/20-04/72
URBROJ: 2186-145-01-20-5
Varaždin, 7. listopada  2020. godine

OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA

Poštovani roditelji/skrbnici,

zahvaljujem svima koji ste na početku školske godine donirali Školi 200,00 kn za namirivanje troškova učenika i podizanja standarda Škole. Organizirano prikupljanje donacija roditelja nije u duhu donacijskog načina prikupljanja sredstava kako je Škola provodila. Otvoreno pozivam sve roditelje koji žele Školi donirati određeni iznos da to učine u skladu sa svojim mogućnostima i procjenom putem uplatnice na račun Škole. Donacija nije obavezna.

Zahvaljujem na razumijevanju!

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Zdravka Grđan, prof.

Prilog:

1. Primjer ispunjavanja uplatnice


Druga gimnazija Varaždin