2020-10-30 12:59:27

ODLUKA o promjeni u organizaciji rada

Na temelju članka 71. Statuta Druge gimnazije Varaždin, a sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te preporuke epidemiološke služe i liječnika opće prakse dana 30. listopada 2020. godine ravnateljica, donosi

O D L U K U

o promjeni u organizaciji rada Druge gimnazije Varaždin

I.

Sukladno preporukama epidemiologa i liječnika opće prakse za rad u uvjetima povezanim s COVID-19, Druga gimnazija Varaždin od 4. listopada 2020. do 6. studenoga 2020. godine cijela Škola prelazi na online nastavu.

II.

Od 9. studenoga 2020. na dalje Škola prelazi na dvosmjensku nastavu i rad prema ranije utvrđenom rasporedu

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica:

Zdravka Grđan, prof.


Druga gimnazija Varaždin