2020-12-09 14:22:06

OBAVIJEST o području procjene i vrednovanja kandidata

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj gimnaziji  Varaždin,  Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto spremač/ica, objavljuje 

OBAVIJEST

o području procjene i vrednovanja  kandidata

prijavljenih na natječaj objavljen 26. studenoga 2020. godine za radno mjesto spremač/ica  – 2 izvršitelja (m/ž), završena osnovna škola, određeno vrijeme do šest mjeseci od sklapanja ugovora o radu, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno

I.

Vrednovanje kandidata Povjerenstvo utvrđuje putem razgovora (intervuja) s kandidatom, a vrednuje se bodovima.

Područje procjene i vrednovanja:

- znanje, vještine, interese,  ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Ukupna ocjena je zbroj aritmetičke sredine ocjena svakog člana povjerenstva.

II.

Vrednovanje kandidata putem razgovora održati će se dana 15. prosinca 2020. godine u  Drugoj gimnaziji Varaždin, Hallerova aleja 6a, Varaždin u tajništvu Škole s početkom u 8.00 sati.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


Druga gimnazija Varaždin