2021-01-14 15:30:04

Odluka o promjeni u organizaciji rada Druge gimnazije Varaždin

Na temelju članka 71. Statuta Druge gimnazije Varaždin, a sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te radi provedbe Uputa HZJZ i Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanim s COVID-19 objavljenim od strane MZO, dana 13. siječnja 2021. godine ravnateljica donosi

 

O D L U K U

o promjeni u organizaciji rada Druge gimnazije Varaždin

I.

Sukladno preporukama za rad u uvjetima povezanim s COVID-19, Druga gimnazija Varaždin od 18. siječnja 2021. godine do 31. siječnja 2021. godine, prelazi na  jednosmjensku nastavu za sve razredne odjele.

Jutarnja smjena počinje u 7.30 sati, a nastavni sat traje 45 minuta.

Mali odmori traju 5 minuta, a veliki odmor (nakon 3. sata) 20 minuta.

II.

Nastava za prve, druge i treće razrede, u razdoblju od 18. siječnja 2021. godine do 31. siječnja 2021. godine, organizirana je prema modelu C (online nastava).

Nastava za četvrte razrede (završne razrede), u razdoblju od 18. siječnja 2021. godine do 31. siječnja 2021. godine, organizirana je prema modelu A (nastava u Školi).

Za razredne odjele kojima je nastava organizirana u Školi određene su matične učionice da se učenici različitih razreda međusobno ne miješaju.

III.

U svih šest učionica klupe su posložene da se poštuje propisani razmak između učenika.

IV.

Stručne suradnice, pedagoginje i knjižničarka, u periodu od 18. siječnja do 31. siječnja 2021. godine rade u jutarnjoj smjeni.

V.

Radi zaštite zdravlja i sprečavanja širenja koronavirusa među učenicima i djelatnicima, a radi pojačanog čišćenja i održavanja higijene prostora, rad tehničkog i pomoćnog osoblja organiziran je na način da ono prvo ulazi u Školu i zadnje izlazi iz Škole te tako pokriva obje smjene nastave.

VI.

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica:

Zdravka Grđan, prof.


Druga gimnazija Varaždin