2021-02-25 10:46:50

ODLUKA o promjeni u organizaciji rada Druge gimnazije Varaždin

Na temelju članka 71. Statuta Druge gimnazije Varaždin, a sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te radi provedbe Uputa HZJZ od 24. kolovoza 2020. godine i Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanim s COVID-19 objavljenim od strane MZO, dana 24. veljače 2021. godine ravnateljica donosi

 

O D L U K U

o promjeni u organizaciji rada Druge gimnazije Varaždin

I.

Sukladno preporukama za rad u uvjetima povezanim s COVID-19, Druga gimnazija Varaždin od 1. ožujka 2021. godine, za sve učenike Škole, organizira nastavu po modelu A (nastava u školi) i prelazi s jednosmjenske na dvosmjensku nastavu kako slijedi:

  • 1.S, 2.S, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.E, 3.S, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E i 4.S – jutarnja smjena
  • 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D i 2.E – popodnevna smjena.

Jutarnja smjena počinje u 7,30, a zadnji sat završava u 12,50 sati, dok popodnevna smjena počinje u 13.45, a zadnji sat završava u 19.05 sati.

 

 

II.

S kabinetske nastave prelazi se na matične učionice. Sva izborna i fakultativna nastava organizira  se na način da se učenici različitih razreda međusobno ne miješaju.

Sva nastava koja se ne može realizirati u 7 sati u jutarnjoj smjeni i poslijepodnevnoj smjeni, kao i konzulutacije nastavnika i učenika, izvannastavne aktivnosti i projekti realizirat će se online u dogovoru s učenicima.

Nastavni satovi se skraćuju s 45 na 40 minuta kako bi ostalo vremena za dezinfekciju prostorija za popodnevnu smjenu. Mali odmori traju 5 minuta, a veliki odmor (nakon 3. sata) 15 minuta u obje smjene.

III.

U svim učionicama klupe su posložene da se poštuje propisani razmak između učenika.

IV.

Stručne suradnice pedagoginje, od 1. ožujka 2021. godine, rade u smjenama od 7.00 do 14.00 sati odnosno od 12.00 do 19.00 sati.

Stručna suradnica knjižničarka, od 1. ožujka 2021. godine, radi samo u jutarnjoj smjeni od 8.00 do 15.00 sati.

V.

Tijekom rada Škole u dvije smjene ravnateljica će raditi u smjenama.

Škola će u vrijeme dvosmjenske nastave imati voditeljicu smjene čije će smjene biti organizirane prema potrebi.

VI.

Radi zaštite zdravlja i sprečavanja širenja koronavirusa među učenicima i djelatnicima, a radi pojačanog čišćenja i održavanja higijene prostora, rad tehničkog i pomoćnog osoblja organiziran je na način da ono prvo ulazi u Školu i zadnje izlazi iz Škole te tako pokriva obje smjene nastave.

 VII.

        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica:

Zdravka Grđan, prof.


Druga gimnazija Varaždin