2021-03-02 10:07:36

OBAVIJEST o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja kandidata

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj gimnaziji Varaždin,  Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto nastavnik/ica politike i gospodarstva i etike, objavljuje 

OBAVIJEST

o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata

prijavljenih na natječaj objavljen 15. veljače 2021. godine za radno mjesto nastavnik/ica politike i gospodarstva i etike – 1 izvršitelj (m/ž), VSS, prof. sociologije/mag. edukacije sociologije, dipl. politolog/mag. politologije, dipl. pravnik/mag. prava, dipl. ekonomist/mag. ekonomije, dipl. sociolog/mag. sociologije, na neodređeno i nepuno radno vrijeme (9 sati nastave tjedno).

I.

Vrednovanje kandidata povjerenstvo utvrđuje putem razgovora (intervuja) s kandidatima, a vrednuje se bodovima.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Ukupna ocjena je zbroj aritmetičke sredine ocjena svakog člana povjerenstva.

II.

Pravni izvori za pripremu kandidata

Rbr.

Naziv pravnog akta

Objava

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

»Narodne novine«, broj: 87/0886/0992/10105/10 – ispravak, 90/1116/1286/1294/13152/147/17 i 68/18

 

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

»Narodne novine«, broj: 112/10 i Izmjene 82/19

 

Chris Kyriacou – „Temeljna nastavna umijeća“

 

 

Vladimir Poljak – „Didaktika“

 

 

Hilbert Meyer – „Što je dobra nastava“

 

 

Leksikon temeljnih pojmova politike    

http://library.foi.hr/lib/knjiga.php?sqlx=996&sqlid=20&B=20&H=#

 

 

Ustav RH

https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske

 

Đuro Benić, Nataša Vulić; Politika i gospodarstvo

 

 

III.

Vrednovanje kandidata putem razgovora održati će se dana 10. ožujka 2021. godine u  Drugoj gimnaziji Varaždin, Hallerova aleja 6a, Varaždin u uredu ravnateljice s početkom u 9.00 sati.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


Druga gimnazija Varaždin