2021-05-13 13:01:28

OBAVIJEST UČENICIMA DRUGE GIMNAZIJE VARAŽDIN

Od 17. svibnja 2021. godine Druga gimnazija Varaždin organizirati će nastavu za sve učenike 1. razreda, 2. razreda, 3. razreda i 4. razreda prema modelu A (NASTAVA U ŠKOLAMA)

Nastava će se održavati u dvije smjene prema trenutno važećem rasporedu, a nastavni sat traje 40 minuta. Raspored matičnih učionica te raspored ulaženja u školsku zgradu biti će objavljeni na web stranici škole.

U jutarnjoj smjeni nastavu će polaziti 1.S, 2.S, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.E, 3.S, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 4.S.

U poslijepodnevnoj smjeni nastavu će polaziti 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E.

Na ulazu u školu svakom će učeniku biti izmjerena temperatura, a obavezno je i nošenje maske u svim prostorijama škole.

Ravnateljica Druge gimnazije Varaždin

Zdravka Grđan, prof.


Druga gimnazija Varaždin