2021-06-30 16:21:19

POZIV ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj gimnaziji Varaždin, Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto stručni/a suradnik/ca pripravnik/ca – psiholog, objavljuje 

POZIV ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto stručni/a suradnik/ca pripravnik/ca – psiholog – 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ po natječaju koji je bio objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Druge gimnazije Varaždin od 16. lipnja 2021. do 24. lipnja 2021. godine.

Povjerenstvo poziva dolje navedenog kandidata na razgovor (intervju) na kojem će se vrednovati stručna znanja, sposobnosti i vještine (snalaženje u problemskim situacijama). Nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

Datum i mjesto: 12. srpnja 2021. godine u  Drugoj gimnaziji Varaždin, Hallerova aleja 6a, Varaždin, u uredu ravnateljice s početkom u 8.00 sati.

Red.br.

Ime i prezime kandidata

 

Vrijeme

1.

Mario Hantak

8.00

 

Kandidat koji ne pristupi postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom u postupku.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


Druga gimnazija Varaždin