2021-10-25 10:54:50

POZIV ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA - nastavnik/ica prehrane sportaša

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj gimnaziji Varaždin, Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto nastavnik/ica prehrane sportaša, objavljuje 

POZIV ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto nastavnik/ica prehrane sportaša – 1 izvršitelj (m/ž), VSS, dipl. ing. prehrambene tehnologije / mag. inženjer prehrambenog inženjerstva / mag. nutricionizma / mag. inženjer znanosti o hrani i nutricionizmu, na nepuno i određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2022. godine, po natječaju koji je bio objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Druge gimnazije Varaždin od 8. do 16. listopada 2021. godine.

Povjerenstvo poziva dolje navedene kandidate na razgovor (intervju) na kojem će se vrednovati stručna znanja (poznavanje predmetnog kurikuluma), sposobnosti i vještine (snalaženje u problemskim situacijama)  te rezultati u dosadašnjem radu. Nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Kandidati mogu ostvariti od 0 do 10 bodova.

Datum i mjesto: 3. studenoga 2021. godine u  Drugoj gimnaziji Varaždin, Hallerova aleja 6a, Varaždin, u uredu ravnateljice s početkom u 8.00 sati.

Red.br.

Ime i prezime kandidata

 

Vrijeme

1.

Anita Car

8.00

Kandidat koji ne pristupi postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom u postupku.


Druga gimnazija Varaždin