2021-11-08 09:23:13

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA - nastavnik/ca njemačkog jezika

Na temelju članka 24. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj gimnaziji Varaždin, Druga gimnazija Varaždin donosi

OBAVIJEST  O  REZULTATU  NATJEČAJA

objavljenog dana 27. rujna 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Na temelju Izvješća Povjerenstava, a Odlukom ravnateljice Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od dana 4. studenoga 2021. godine, na radno mjesto:

  • Nastavnik/ca njemačkog jezika - puno radno vrijeme, određeno vrijeme do povratka odsutne radnice B. M. K. na rad izabrana je Anamarija Podgorelec, magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti i magistra pedagogije,
  • Nastavnik/ca njemačkog jezika - puno radno vrijeme, određeno vrijeme do povratka odsutne radnice J. M. na rad odnosno do popune radnog mjesta ponovljenim  natječajem u roku 5 mjeseci ili na drugi propisan način izabrana je Petra Špoljar, sveučilišna prvostupnica rusistike i njemačkog jezika i književnosti (članak 107. točka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/14,   07/1768/1898/1964/20.)  

 

Ovom objavom na stranicama Škole svi kandidati smatraju se obaviještenima sukladno odredbama iz Natječaja.

 

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                Zdravka Grđan, prof.


Druga gimnazija Varaždin