2022-11-24 12:46:35

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

U prilogu se nalazi dokument obrasca poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave:

  • dvodnevna ekskurzija za 2 razrede

Pozivamo zainteresirane turističke agencije da dostave ponude u skladu sa zahtijevima definiranim obrascom. 

Druga gimnazija Varaždin


Druga gimnazija Varaždin