2014-12-23 09:06:45

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Druga gimnazija Varaždin, Hallerova aleja 6a, VARAŽDIN raspisuje

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za  rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

            1. nastavnika/ce tjelesne i zdravstvene kulture – puno radno vrijeme, određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci (jedne godine) –  1 izvršitelj

2. nastavnika/ce njemačkog jezika – puno radno vrijeme, određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci (jedne godine) – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku.o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Druge gimnazije Varaždin i ostalim važećim propisima. Kandidati također moraju ispunjavati kriterije Zavoda za zapošljavanje za navedenu mjeru.

 

Prijave s dokumentacijom - životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis o radnom stažu (ukoliko ima radno iskustvo), potvrda o pedagoškim kompetencijama (ukoliko nema nastavnički smjer). Nepotpune i nepravodobne prijave i prijave e-mailom neće se razmatrati.Rok dostave prijave je 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Druga gimnazija Varaždin, Hallerova aleja 6a 42000 VARAŽDIN.

 

NATJEČAJ  JE  OTVOREN

od  23. prosinca 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine

 


Druga gimnazija Varaždin