2019-07-18 10:26:32

Jesenski rok državne mature

Prijava ispita državne mature:

od 20.07.2019. od 12:00 sati do 31.07.2019. do 12:00 sati

– Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom i pristupom svojoj stranici na www.postani-student.hr 

Provedba ispita državne mature u jesenskome roku:

– od 21.08.2019. do 6.09.2019. prema Kalendaru državne mature 2018./2019. za jesenski rok

Mjesto pisanja ispita državne mature:

–obavezni predmeti: Druga gimnazija Varaždin

– izborni predmeti: Ispitni centar Varaždin

Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:

– Rok za uplatu: 6.08.2019. do 23:59 sati

Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita pored svakog prijavljenog ispita pod poveznicom Moj odabir i na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su vidljivi vlastiti podatci za uplatu, koje moraju upisati na uplatnicu.

Više informacija možete pronaći na stranicama www.postani-student.hr i www.ncvvo.hr

 

 


Druga gimnazija Varaždin