2020-07-12 09:53:09

Ljetni rok državne mature

Važni datumi za učenike koji su u ljetnom roku polagali državnu maturu:

13. srpnja 2020. (ponedjeljak)

  • 12:00 OBJAVA REZULTATA ljetnog roka državne mature na stranici postani-student pod „Moji rezultati“
  • 14:00 objava privremenih rang-lista za upis na studijske programe

15. srpnja 2020. (srijeda)

  • do 12:00 – u slučaju potrebe predaja prigovora na ocjenjivanje ispitnoj koordinatorici na e-mail
  • prigovor na ocjenjivanje podnosi se isključivo na bodovanje određenog zadatka te mora sažeto i precizno sadržavati razlog prigovora. Za sva dodatna pitanja učenici se mogu obratiti ispitnoj koordinatorici

20. srpnja 2020. (ponedjeljak)

  • KONAČNA OBJAVA REZULTATA državne mature
  • zadnji dan prijava za upis na studijske programe do 14:59 h
  • zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa do 14:59 h
  • objava konačnih rang-lista za upis na studijske programe iza 16:00 h

22. srpnja 2020. (srijeda)

  • PODIZANJE SVJEDODŽBI I POTVRDA u školi u 8:00 sati (raspored po prostorijama naknadno)

Izvori: www.ncvvo.hr i studij.hr


Druga gimnazija Varaždin