preskoči na sadržaj

Druga gimnazija Varaždin

 > Naslovnica
Vijesti

OBAVIJEST o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja kandidata

Autor: Administrator , 7. 4. 2022.

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj gimnaziji Varaždin, a vezano uz raspisani natječaja (KLASA: 112-02/22-01/2;URBROJ: 2186-145-01-22-3) od 16. ožujka 2022. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu administrativni/a radnik/ca (20 sati ukupno tjedno) i računovodstveni/a radnik/ca (20 sati ukupno tjedno) - 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme, Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata  objavljuje

OBAVIJEST

o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja kandidata,

te pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za vrednovanje

PRAVILA TESTIRANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj gimnaziji Varaždin, obavit će se provjera znanja, sposobnosti i vještine kandidata za rad na navedenim radnim mjestima.

Provjera se  sastoji  od dva dijela, pisane provjere kandidata (testiranja) i razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom.       

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati sa s ostalim kandidatima.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Smatra se da je kandidat na testiranju zadovoljio ako je dobio najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Na razgovor (intervju) pozvat će se pet kandidata koji su ostvarili najviše bodova na testiranju.

Svi kandidati koje dijele 5. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na razgovor (intervju).

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. 

Rezultati intervjua vrednuju se od 0 do 10 bodova.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

Ukupna ocjena je zbroj aritmetičke sredine ocjena svakog člana Povjerenstva.

Vrednovanje kandidata putem testiranja obavit će se najmanje 5 dana nakon objave područja, odnosno sadržaja i načina vrednovanja te pravnih i drugih izvora za pripremanje kandidata.

Poziv na testiranje Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Škole http://gimnazija-druga-vz.skole.hr/

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

Rbr.

Naziv

Objava

 1.  

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20,

 1.  

Uredba o uredskom poslovanju

„Narodne novine“ broj: 75/21

 1.  

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

»Narodne novine«, broj: 47/17 i Izmjene 76/19

 1.  

Poznavanje rada u Hivergen DMS programu

Priručnik za korisnike programa se nalazi na stranicama Škole u pdf. obliku

 1.  

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

„Narodne novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20

 1.  

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

„Narodne novine“ broj: 51/18

 1.  

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

„Narodne novine“ broj: 128/17

 1.  

Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

„Narodne novine“ broj: 123/19

 1.  

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi

„Narodne novine“ broj: 02/11

 1.  

RRiF Zagreb: Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika ili TEB Zagreb: Proračunsko računovodstvo

Knjiga

 1.  

RRiF Zagreb: Evidencije radnog vremena, obračuni plaća i skraćivanje radnog vremena

 

Knjiga

 1.  

Institut za javne financije: Primjeri popunjavanja Obrasca JOPPD ili TEB Zagreb: Obrazac JOPPD – primjeri popunjavanja

Knjiga

 1.  

RRiF Zagreb: Računovodstvo poduzetnika ili TEB Zagreb: Računovodstvo i porezi za poduzetnike 

Knjiga

 1.  

RRiF Zagreb: Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada ili TEB Zagreb: Automobili i službena putovanja

Knjiga

 1.  

TEB Zagreb: Popis imovine i obveza - Inventura

Knjiga

 1.  

Đorđe Zelmanović: „Ilustrirani bonton & protokol“

Knjiga

Vrednovanje kandidata putem pisane provjere (testiranje) održat će se dana 13. travnja 2022. godine u  Drugoj gimnaziji Varaždin, Hallerova aleja 6a, Varaždin u učionici 37 s početkom u 8.00 sati. Usmeno testiranje održat će se istoga dana s početkom u 14.00 sati u Drugoj gimnaziji Varaždin u uredu ravnateljice. Popis kandidata koji će biti pozvani na razgovor i točno vrijeme objavit će se naknadno.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata
Tražilica
Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Korisni linkovi
CMS za škole logo
Druga gimnazija Varaždin / Hallerova aleja 6a, HR-42000 Varaždin / www.gimnazija-druga-vz.skole.hr / ured@gimnazija-druga-vz.skole.hr
preskoči na navigaciju